Ball de bot amb S'Estol Porrerenc

Data: 15 d'octubre
Hora: 11.30 h
Lloc: mirador de Remígia Caubet (el Terreno)
Més informació: tel. 971 720 135