SOL•LICITUDS DE PROPOSTES PER A LA PROGRAMACIÓ DE CONCERTS DE MÚSICA ANTIGA 2019

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: fins dia 21 de juny de 2019.
LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: A les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC).