Convocatòries públiques


Teatres Municipals de Palma: Xesc Forteza i Mar i Terra. Convocatòria per a autoritzacions temporals d’ús d’espai

Aquesta convocatòria té per objecte autoritzar, durant els dies disponibles del mes de juny i principi de juliol, l'ús dels teatres municipals disponibles per a presentar-hi activitats escèniques o musicals que suposin la culminació del treball de formació i d'aprenentatge realitzat durant el curs en què s'hagi desenvolupat l'ensenyament (finals de curs, finals de taller, etc.).
La convocatòria d'aquestes autoritzacions s'adreça a tots els particulars, col·lectius, entitats, escoles, acadèmies, tallers o similars que tenguin per objecte l'ensenyament, que promoguin activitats culturals de caràcter social escènic i/o musical o que vulguin mostrar la feina feta durant el curs escolar.

El termini per la presentació de propostes és el 31 de març de 2023.
Data de publicació 10 de març de 2023


Presentació d'ofertes per al programa de Concerts 100% 2023-2024

Amb la finalitat de facilitar l’ús públic dels teatres municipals i de fomentar els grups musicals de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma posa les seves instal·lacions escèniques (Xesc Forteza i Mar i Terra) a disposició dels grups de música pop-rock que tenguin per objecte la promoció de les seves novetats discogràfiques i nous formats d’espectacle musical. L’Ajuntament de Palma té l’objectiu de continuar donant suport als grups de música local mitjançant la convocatòria 100% Pop-rock, la qual es desenvoluparà als teatres municipals Xesc Forteza, principalment, i Mar i Terra d’octubre de 2023 a maig de 2024.

Els terminis de presentació de propostes seran de 30 dies naturals a partir del dia de la publicació (en primer termini), dia 14 de març; i entre l’1 i el 31 d’octubre de 2023, com a segon termini. Ambdós terminis són per a la presentació de propostes al correu electrònic teatresmunicipals@palma.cat.


            Veure activitats passades            Activitats destacades