Resolució de la convocatòria 100% Música

Resolució per al primer termini de la convocatòria 100% que actuaran els mesos d’octubre de 2022 a gener de 2023.

Hi ha un termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació (en aquest cas serà el 27 de setembre de 2022), per a presentar qualsevol reclamació per part de les ofertes presentades admeses o excloses.