Presentació d’ofertes per al programa de Concerts 100% 2023-2024

Amb la finalitat de facilitar l’ús públic dels teatres municipals i de fomentar els grups musicals de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma posa les seves instal·lacions escèniques (Xesc Forteza i Mar i Terra) a disposició dels grups de música pop-rock que tenguin per objecte la promoció de les seves novetats discogràfiques i nous formats d’espectacle musical. L’Ajuntament de Palma té l’objectiu de continuar donant suport als grups de música local mitjançant la convocatòria 100% Pop-rock, la qual es desenvoluparà als teatres municipals Xesc Forteza, principalment, i Mar i Terra d’octubre de 2023 a maig de 2024.

Els terminis de presentació de propostes seran de 30 dies naturals a partir del dia de la publicació (en primer termini), el dia 14 de març; i entre l’1 i el 31 d’octubre de 2023, com a segon termini. Ambdós terminis són per a la presentació de propostes al correu electrònic teatresmunicipals@palma.cat.