CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE BANDES DE MÚSICA DURANT L'ANY 2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: fins al 15 de gener de 2020
LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: A les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC).