CONVOCATÒRIA D'AJUDES ALS ESPAIS CULTURALS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 20 dies naturals comptats des de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Registre electrònic de l'Ajuntament de Palma: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma
Més informació: Consultau la documentació adjunta amb tota la informació.
www.palma.cat