PETICIÓ D'OFERTES PER ALS SERVEIS DE SO I LLUM PER AL FESTIVAL CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA 2020

Data de publicació al Perfil del Contractant: 26 de juny de 2020
Data límit d'entrega d'ofertes: 6 de juliol de 2020
Lloc d'entrega de les ofertes: oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma

Més informació: 971 452 358