RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D'OFERTA CLÀSSICA 2020

Resolució de la convocatòria "CLÀSSICA 2020", als teatres municipals de Palma per a la temporada 2020-2021.