BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES COMISSARIALS 2021 DEL CASAL SOLLERIC

Pot presentar-se un projecte per titular per a un únic espai.

El termini de presentació és des de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant fins al 28 de febrer de 2021.