Convocatòria per a la realització dels programes de mediació a Can Balaguer 2022

Termini de presentació: fins al 9 de desembre de 2021
Presentació de documentació: La documentació s’ha de presentar a través de correu electrònic a l’adreça canbalaguer@palma.cat