100% d'Estiu a Bellver 2023: convocatòria per a la presentació de propostes artístiques per al programa d'actuacions durant el mes d'agost

Aquesta convocatòria s’adreça a artistes, entitats culturals, promotors, companyies, associacions i persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat musical adaptable a les característiques de l’espai patrimonial del pati d’armes del castell de Bellver, tant a nivell sonor com estètic; que tenguin plena capacitat d’obrar i que comptin amb habilitació necessària per a desenvolupar, en format íntim, l’activitat per a la qual volen accedir a aquesta convocatòria, complint els requisits i les obligacions prevists a la normativa legal vigent.

Presentació d’ofertes: fins al 12 d’abril de 2023