Presentació d'ofertes per al programa de concerts 100% 2022-2023

Presentació de propostes: de l’1 al 31 d’octubre de 2022