Presentació d'ofertes per al programa de concerts 100% 2022-2023

1r termini: 20 dies naturals a partir del dia de la publicació, 30 de maig fins al 19 de juny de 2022

2n termini: entre l’1 i el 31 d’octubre de 2022